KURSLAR (16 Mart 2022)
Salon 1
08.45-17.00 KURS 1: Girişimsel Pulmonoloji Kursu
Kurs Başkanları: Ersin Günay, Onur Fevzi Erer
08.45-09.00 Açılış, Tanışma ve Bilgilendirme
09.00-09.30 Bronkoskopik Anatomi ve Mediasten Anatomisi
Konuşmacı: Erhan Uğurlu
09.30-10.00 Temel Bronkoskopik İşlemler (Lavaj, Fırçalama, BAL, Bronş Biyopsisi)
Konuşmacı: Güler Özgül
10.00-10.30 Konvansiyonel TBİA
Konuşmacı: Ayşe Elif Küpeli
10.30-11.00 Çay-Kahve Arası
11.00-11.30 Endobronşiyal Ultrasonografi (EBUS)
Konuşmacı: Ersin Günay
11.30-12.00 Transbronşiyal Akciğer Biyopsisi (Konvansiyonel ve Kryobiyopsi)
Konuşmacı: Demet Turan
12.00-12.30 KOAH'da Bronkoskopik Tedaviler
Konuşmacı: Deniz Doğan
12.30-13.30 Öğle Yemeği
13.30-14.00 Endobronşiyal Tedavilerde Vaka Seçimi
Konuşmacı: Mehmet Akif Özgül
14.00-14.30 Periferik Akciğer Lezyonlarında Robotik Bronkoskopi
Konuşmacı: Barış Demirkol
14.30-15.00 Çay-Kahve Arası
15.00-17.00 Pratik Uygulamalar
1. İstasyon EBUS
Eğitimciler: Ersin Günay, Coşkun Doğan
15.00-17.00 Pratik Uygulamalar
2. İstasyon: VALF
Eğitimciler: Buğra Kerget, Erhan Uğurlu
15.00-17.00 Pratik Uygulamalar
3. İstasyon: Termal Buhar Ablasyon
Eğitimci: Mustafa Çörtük
15.00-17.00 Pratik Uygulamalar
4. İstasyon: Rijit Bronkoskopi ve Stent Uygulamaları
Eğitimciler: Demet Turan, Efsun Gonca Uğur Chousein

 

Salon 2
08:45-15:30 KURS 2: Multidisipliner İnterstisyel Akciğer Hastalıkları Kursu
Kurs Başkanları: Gamze Kırkıl, Dildar Duman
08.45-09.00 Açılış, Tanışma ve Bilgilendirme
09.00-09.30 Kistik Akciğer Hastalıkları Radyolojik İpuçları
Konuşmacı: Şerife Nur Ulusan
09.30-09.50 Lenfanjiyoleyomiyomatozis Olgusu
Konuşmacı: Şule Gül
09.50-10.10 Pulmoner Langerhans Hücreli Histiyositozis Olgusu
Konuşmacı: Berna Akıncı Özyürek
10.10-10.30 Deskuamatif İnterstisyel Pnömoni Olgusu
Konuşmacı: Fatma Demirci Üçsular
10.30-11.00 Çay-Kahve Arası
11.00-11.30 Granulomatöz Akciğer Hastalıkları Radyolojik İpuçları
Konuşmacı: Çağlar Uzun
11.30-11.50 Sarkoidoz Olgusu
Konuşmacı: Sibel Günay
11.50-12.10 Hipersensitivite Pnömonisi Olgusu
Konuşmacı: Talat Kılıç
12.10-12.30 Tartışma
12.30-13.30 Öğle Yemeği
13.30-14.00 Progresif Fibrotik Akciğer Hastalıkları Radyolojik İpuçları
Konuşmacı: Recep Savaş
14.00-14.20 İdiopatik Pulmoner Fibrozis Olgusu
Konuşmacı: Cengizhan Sezgi
14.20-14.40 Sistemik Skleroz İlişkili İnterstisyel Akciğer Hastalığı Olgusu
Konuşmacı: Sinem İliaz
14.40-15.00 Fibrotik Nonspesifik İnterstisyel Pnömoni Olgusu
Konuşmacı: Utku Tapan
15.00-15.20 Kriptojenik Organize Pnömoni Olgusu
Konuşmacı: Nilüfer Aylin Acet Öztürk
15.20-15.30 Tartışma

 

Salon 3
08:45-16:00 KURS 3: Tütün Kontrolü ve Sigara Bağımlılığı Tedavisi Yerinde Eğitim Programı
Kurs Başkanları: Ayşegül Karalezli, Funda Öztuna
08.45-09.00 Açılış, Tanışma ve Bilgilendirme
09.00-09.20 Türkiye’de Tütün Kontrol Çalışmaları, Tütün Kontrolü ile İlgili Uluslararası Düzenlemeler
Konuşmacı: Peyman Altan
09.20-09.40 Tütün Kullanımının Zararları, Riskler ve Tehditler, Bırakmanın Faydaları
Konuşmacı: Berna Botan Yıldırım
09.40-10.00 Pasif Etkilenim, Üçüncü El Etkilenim, Tanım ve Korunma Yolları
Konuşmacı: Fatmanur Okyaltırık
10.00-10.20 Tütün Kullanımının Nörobiyolojisi
Konuşmacı: Habibe Hezer
10.20-11.00 Çay-Kahve Arası
11.00-11.20 Tütün Kontrolünün Gerekçesi, Endüstri Stratejileri
Konuşmacı: Tijen Şengezer
11.20-11.40 Tütün Mücadelesi’nde Hekim ve Sağlık Çalışanlarının Rolü
Konuşmacı: Özlem Erçen Diken
11.40-12.00 Tütün Mücadelesinde İletişimin Önemi, İletişim Teknikleri
Konuşmacı: Tijen Şengezer
12.00-12.20 Elektronik Sigaranın Zararları, Neden Bırakma Yöntemi Olarak Kullanılamaz?
Konuşmacı: Mükremin Er
12.20-13.30 Öğle Yemeği
13.30-13.50 Sigara İçiminin Klinik Değerlendirilmesi, Olguların Evrelendirilmesi, 5A-5R Yaklaşımı
Konuşmacı: Funda Öztuna
13.50-14.10 Kliniklerde Tütün Bağımlılığına Davranışsal Yaklaşımlar, Davranışçı-Bilişsel Yöntemler
Konuşmacı: Özlem Sönmez
14.10-14.30 Sigara Bırakmada Farmakolojik Yaklaşımlar, Rutin Uygulama, İlaç Etkileşimleri
Konuşmacı: Elif Babaoğlu
14.30-15.00 Çay-Kahve Arası
15.00-15.20 Özel Durumlarda Sigara Bırakma (Gebelik, Gençlik, Kronik Hastalıklar, Ağır Mental Hastalıklar)
Konuşmacı: Ebru Şengül Şeref Parlak
15.20-15.40 Bırakma Döneminde İzlem ve Nüks Olgulara Yaklaşım
Konuşmacı: Mehmet Atilla Uysal
15.40-16.00 Olgu Sunumları
Konuşmacı: Elif Babaoğlu

 

Salon 4
08:45-16:30 KURS 4: Mekanik Ventilasyon Uygulamaları Kursu
Kurs Başkanları: Cenk Kıraklı, Mehtap Pehlivanlar Küçük
08.45-09.00 Açılış, Tanışma ve Bilgilendirme
09.00-09.30 Solunum Mekanikleri
Konuşmacı: Müge Aydoğdu
09.30-10.00 Ventilatör Grafiklerinin Yorumlanması
Konuşmacı: Aslıhan Yalçın
10.00-10.30 Akut Solunum Yetmezliğinde HFNO
Konuşmacı: Hayriye Cankar Dal
10.30-11.00 Çay-Kahve Arası
11.00-11.30 KOAH’da Mekanik Ventilasyonu Nasıl Uygularım?
Konuşmacı: Asiye Yavuz
11.30-12.00 ARDS’de Mekanik Ventilasyonu Nasıl Uygularım?
Konuşmacı: Fatma Yıldırım
12.00-12.30 Nöromusküler Hastada Solunum Destek Tedavileri Ne zaman? Nasıl?
Konuşmacı: Akın Kaya
12.30-13.30 Öğle Yemeği
13.30-14.00 Weaning Sanatı
Konuşmacı: Huriye Berk Takır
14.00-14.30 Trakeostomi Ne zaman? Nasıl?
Konuşmacı: Gökay Güngör
14.30-15.00 Çay-Kahve Arası
15.00-15.30 Evde Uzun Süreli Mekanik Ventilasyon: Hasta Seçimi ve Takibi
Konuşmacı: Ebru Ortaç Ersoy
15.30-16.30 Pratik Eğitim
1. İstasyon: NIMV
Konuşmacı: Aslıhan Gürün Kaya
15.30-16.30 Pratik Eğitim
2. İstasyon: HFNO
Konuşmacı: Mehtap Pehlivanlar Küçük
15.30-16.30 Pratik Eğitim
3. İstasyon: Mekanik Ventilasyon
Konuşmacı: Gökay Güngör

 

Salon 5
08:45-16:00 KURS 5: Torasik USG Kursu
Kurs Başkanları: Sevda Şener Cömert, Evren Üstüner
08.45-09.00 Açılış, Tanışma ve Bilgilendirme
09.00-09.30 Temel Ultrason Prensipleri ve Toraksın Sonografik Anatomisi
Konuşmacı: Evren Üstüner
09.30-10.00 Plevra ve Göğüs Duvarı Patolojilerin Değerlendirilmesi (Pnömotoraks – Plevral Sıvı - Plevral Kalınlaşma- Yumuşak Doku/Kemik Patolojileri)
Konuşmacı: Sevda Şener Cömert
10.00-10.30 Parankimal Patolojilerin Değerlendirilmesi (Pnömoni - Kardiyojenik Pulmoner Ödem- Nonkardiyojenik Pulmoner Ödem-İnterstisyel Akciğer Hastalıkları)
Konuşmacı: Sibel Yurt
10.30-11.00 Çay-Kahve Arası
11.00-11.30 Diyafram ve Hareketlerinin Değerlendirilmesi
Konuşmacı: Aslıhan Gürün Kaya
11.30-12.00 Yoğun Bakım Hastasında Toraks USG
Konuşmacı: Aslıhan Yalçın
12.00-12.30 Ultrason Eşliğinde Girişimsel İşlemlerin Uygulanması
Konuşmacı: Evren Üstüner
12.30-13.30 Öğle Yemeği
13.30-14.00 Olgu Örnekleri (Quiz)
Konuşmacı: Sevda Şener Cömert
14.00-16.00 Pratik Uygulamalar
Grup A: Toraks USG Pratiği
Eğitimciler: Sevda Şener Cömert, Sibel Yurt
14.00-16.00 Pratik Uygulamalar
Grup B: Toraks USG Pratiği
Eğitimciler: Evren Üstüner, Aslıhan Yalçın

 

Salon 6
08:45-16:30 KURS 6: Uykuda Solunum Bozuklukları Kursu
Kurs Başkanları: Mehmet Karadağ, Turan Acıcan
08.45-09.00 Açılış, Tanışma ve Bilgilendirme
09.00-09.30 Uyku Bozukluklarının ICSD-3'e Göre Sınıflaması ve Tanımları
Konuşmacı: Sema Saraç
09.30-10.00 Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Tanısı ve Klinik Bulguları
Konuşmacı: Turan Acıcan
10.00-10.30 Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Genel Önlemler ve PAP Dışı Tedaviler
Konuşmacı: Özge Aydın Güçlü
10.30-11.00 Çay-Kahve Arası
11.00-11.30 Polisomnografide Uyku Evrelerinin Skorlanması
Konuşmacı: Duygu Özol
11.30-12.00 Polisomnografide Solunum Olaylarının Skorlanması
Konuşmacı: Emine Argüder
12.00-12.30 Polisomnografi Skorlaması Pratiği
Konuşmacı: Zeynep Zeren Uçar
12.30-13.30 Öğle Yemeği
13.30-14.30 PAP Cihazları ve OSAS'da PAP Tedavisi
Konuşmacı: Hüseyin Lakadamyalı
14.30-15.00 Uykuda Solunum Bozuklukları Olguları
Konuşmacı: Hadice Selimoğlu Şen
15.00-16.30 Uykuda Solunum Bozuklukları NIMV Pratiği
Konuşmacı: Sertaç Aslan, Özge Aydın Güçlü

 

Salon 7
08:45-17:00 KURS 7: Akciğer Kanserlerinde Tanı ve Tedavi 2022
Kurs Başkanları: Ali Yeğinsu, Ahmet Emin Erbaycu
08.45-09.00 Açılış, Tanışma ve Bilgilendirme
09.00-09.30 Akciğer Kanserinde Tanı Yöntemleri ve Evreleme
Konuşmacı: Murat Acat
09.30-10.00 Akciğer Kanseri Patolojisi ve Yeni Tanımlar
Konuşmacı: Halide Nur Ürer
10.00-10.30 Akciğer Kanseri Moleküler Analizler
Konuşmacı: Halide Nur Ürer
10.30-11.00 Çay-Kahve Arası
11.00-11.30 Erken Evre Akciğer Kanserinde Minimal İnvazif Cerrahi
Konuşmacı: Korkut Bostancı
11.30-12.00 Erken Evre Akciğer Kanserinde SBRT
Konuşmacı: Serap Akyürek
12.00-12.30 Lokal İleri Evre Hastalık
Konuşmacı: Necati Çıtak
12.30-13.30 Öğle Yemeği
13.30-14.00 Oligometastatik Hastalıklara Yaklaşım
Konuşmacı: Gürhan Öz
14.00-14.30 KHDAK de Hedefe Yönelik Tedaviler
Konuşmacı: Meral Günaldı
14.30-15.00 Çay-Kahve Arası
15.00-15.30 Akciğer Kanseri Tedavisinde İmmunoterapi
Konuşmacı: Deniz Tural
15.30-16.00 Endobronşiyal Tedaviler
Konuşmacı: Zafer Aktaş
16:00-16:30 Destek Tedavileri
Konuşmacı: Ayşe Bahadır
16:30-17:00 Evre 4 İmmunoterapi Alan KHDAK'de Cerrahinin Rolü
Konuşmacı: Akın Eraslan Balcı

 

Salon 8
08:45-17:00 KURS 8: İleri VATS Kursu
Kurs Başkanları: Onur Genç, Celal Buğra Sezen
08.45-09.00 Açılış, Tanışma ve Bilgilendirme
09.00-09.30 Ekstended Akciğer Rezeksiyonları: Göğüs Duvarı, Pnömonektomi, Sleeve Rezeksiyonlar, Neoadjuvan Sonrası
Konuşmacı: Kenan Can Ceylan
09.30-10.00 Timektomi: Timoma, Myastenia Gravis Cerrahisi
Konuşmacı: Levent Cansever
10.00-10.30 Özefagus Cerrahisi
Konuşmacı: Atilla Eroğlu
10.30-11.00 Çay-Kahve Arası
11.00-11.30 Akciğer Hacim Küçültücü Cerrahisi
Konuşmacı: Akif Turna
11.30-12.00 İntraoperatif Komplikasyon ve Kriz Yönetimi
Konuşmacı: Cabir Yüksel
12.00-12.30 Cerrah Destekli Robotik Cerrahi
Konuşmacı: Celal Buğra Sezen
12.30-13.30 Öğle Yemeği
13.30-14.30 VATS Olguları 1
13.30-13.50 İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH
Konuşmacı: Banu Yoldaş

13.50-14.10 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Konuşmacı: Volkan Kara

14.10-14.30 Mehmet Akif Ersoy EAH
Konuşmacı: Murat Akkuş
14.30-15.00 Çay-Kahve Arası
15.00-16.00 VATS Olguları 2
15.00-15.20 Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH
Konuşmacı: Gamze Tanrıkulu

15.20-15.40 Ankara Şehir Hastanesi
Konuşmacı: Anıl Gökçe

15.40-16.00 Ankara Üniversitesi
Konuşmacı: Mustafa Bülent Yenigün
16.00-17.00 VATS Olguları 3
16.00-16.15 Celal Bayar Üniversitesi
Konuşmacı: Demet Yaldız

16.15-16.30 Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH
Konuşmacı: Serdar Evman

16.30-16.45 Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi
Konuşmacı: Ali Cevat Kutluk

16.45-17.00 Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH
Konuşmacı: Seray Hazer

 

Salon 9
08:45-16:30 KURS 9: Pulmoner Vasküler Hastalıkları Kursu
Kurs Başkanları: Nuri Tutar, Nagihan Durmuş Koçak
08.45-09.00 Açılış, Tanışma ve Bilgilendirme
09.00-09.30 Pulmoner Tromboemboli'de Tanı Yöntemleri ve Algoritmalar
Konuşmacı: Nagihan Durmuş Koçak
09.30-10.00 Akut Pulmoner Tromboemboli'de Tedavi
Konuşmacı: Selvi Aşker
10.00-10.30 Pulmoner Tromboemboli'de Kronik Tedavi ve Rekürrensin Önlenmesi
Konuşmacı: Ercan Kurtipek
10.30-11.00 Çay-Kahve Arası
11.00-11.30 Özel Durumlarda Emboli (Gebelik ve Kanser)
Konuşmacı: Mahşuk Taylan
11.30-12.00 Nontrombotik Emboliler
Konuşmacı: Serhat Erol
12.00-12.30 Pulmoner Emboli Olguları
Konuşmacı: Halil İbrahim Yakar
12.30-13.30 Öğle Yemeği
13.30-14.00 Pulmoner Hipertansiyon Tanısı ve Sınıflandırması
Konuşmacı: Burcu Baran Ketencioğlu
14.00-14.30 Pulmoner Hipertansiyon'da EKO ve Sağ Kalp Kataterizasyonu
Konuşmacı: Mehmet Mustafa Can
14.30-15.00 Çay-Kahve Arası
15.00-15.30 Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon Tedavisi
Konuşmacı: Sami Deniz
15.30-15.50 Kronik Tromboembolik Pulmoner Hipertansiyon Tanı ve Tedavisi
Konuşmacı: Özlem Erçen Diken
15.50-16.10 Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon Olguları
Konuşmacı: Sevinç Sarınç Ulaşlı
16.10-16.30 Kronik Tromboembolik Pulmoner Hipertansiyon Olguları
Konuşmacı: Bünyamin Sertoğullarından

 

Salon 10
08:45-15:30 KURS 10: Biyoistatistik Kursu
Kurs Başkanları: Kürşad Nuri Baydili, Selman Aktaş
08.45-09.00 Açılış, Tanışma ve Bilgilendirme
09.00-09.30 SPSS 25’te Değişken Tanımlama ve Veri Giriş İşlemleri
Konuşmacı: Kürşad Nuri Baydili
09.30-10.00 SPSS 25'te Verileri Düzenleme
Konuşmacı: Selman Aktaş
10.00-10.30 Tanımlayıcı İstatistikler ve Normallik Testleri
Konuşmacı: Kürşad Nuri Baydili
10.30-11.00 Çay-Kahve Arası
11.00-11.30 İkili Hipotez Testlerine Giriş
Konuşmacı: Selman Aktaş
11.30-12.00 Ki-kare Testi, McNemar Testi ve Korelasyon Katsayıları
Konuşmacı: Kürşad Nuri Baydili
12.00-12.30 Bağımsız Örneklem T Testi ve Mann-Whitney U Testi
Konuşmacı: Selman Aktaş
12.30-13.30 Öğle Yemeği
13.30-14.00 Eşleştiriliş Örneklem T Testi ve Wilcoxon Testi
Konuşmacı: Kürşad Nuri Baydili
14.00-14.30 Kruskal Wallis H Testi ve Tek Yönlü Anova
Konuşmacı: Selman Aktaş
15.00-15.30 Regresyon Analizleri ve Kullanım Alanları
Konuşmacı: Kürşad Nuri Baydili

 

Salon 11
08:45-16:30 KURS 11: Astım Tanı ve Tedavi Kursu 2022
Kurs Başkanları: Nurhan Sarıoğlu, Fatma Merve Tepetam
08.45-09.00 Açılış, Tanışma ve Bilgilendirme
09.00-09.30 Astım Patogenezi
Konuşmacı: Zeynep Mısırlıgil
09.30-10.00 Astıma Tanısal Yaklaşım
Konuşmacı: Dilşad Mungan
10.00-10.30 Alerji Testleri ve Yorumlanması
Konuşmacı: Fatma Merve Tepetam
10.30-11.00 Çay-Kahve Arası
11.00-11.30 Astımda Güncel Tedavi
Konuşmacı: Nurhan Sarıoğlu
11.30-12.00 Astımda İmmünoterapinin Yeri
Konuşmacı: Şadan Soyyiğit
12.00-12.30 Akut Astım Atağına Yaklaşım
Konuşmacı: Kurtuluş Aksu
12.30-13.30 Öğle Yemeği
13.30-14.00 Fenotiplere Göre Tedavi - Biyolojik Ajanlar
Konuşmacı: İnsu Yılmaz
14.00-14.30 Zor Astım Yönetimi
Konuşmacı: Dane Ediger
14.30-15.00 Çay-Kahve Arası
15.00-15.30 Olgularla Astım Tedavisi
Konuşmacı: Nurhan Sarıoğlu
15.30-16.00 Olgularla Zor Astım Tedavisi
Konuşmacı: İnsu Yılmaz