ASİSTAN ODALARI
 
17 Mart 2022, Perşembe

Asistan Odası 1: Toraks BT'de Temel Paternler
Konuşmacı:
Ayşegül Gürsoy Çoruh

 
 
18 Mart 2022, Cuma

Asistan Odası 2: Temel Bronkoskopi
Konuşmacı:
Deniz Doğan

 
 
19 Mart 2022, Cumartesi

Asistan Odası 3: Solunum Fonksiyon Testleri
Konuşmacı:
Sevinç Sarınç Ulaşlı