COMMITTEES
NHLC 2022 Congress Organizing Committee
Congress President

Muhammed Emin AKKOYUNLU, İstanbul

Scientific Committee Chair

Ersin GÜNAY, Ankara

Congress Secretary

Elif TANRIVERDİ, İstanbul

 
Scientific Program Officer

Ebru Şengül ŞEREF PARLAK, Ankara

Papers and
Posters Responsible

Elif BABAOĞLU, Ankara

Congress Financial
Secretary

Tarkan ÖZDEMİR, Ankara

External Relations
Specialist

Celal Buğra SEZEN, İstanbul

Congress Press Officer

Hadice SELİMOĞLU ŞEN, Diyarbakır

Congress Social Program
Officer

Deniz DOĞAN, Ankara


INTERNATIONAL SCIENTIFIC COMMITTEE MEMBERS (According to surnames)
Abhinav Agrawal,
North Shore University Hospital, New York, USA
Cezmi Akdiş,
Swiss Institute of Allergy and Asthma Research, Switzerland
Katerina M. Antoniou
University of Crete, Greece
Remzi Bağ,
University of Chicago Medicine, USA
Mehmet Bayram,
Çevre ve Meslek Hastalıkları Bilim Kurulu Başkanı, İstanbul, Türkiye
Servet Bölükbaş,
Kliniken Essen-Mitte, Essen, Germany
Erdoğan Çetinkaya,
Girişimsel Pulmonoloji Bilim Kurulu Başkanı, İstanbul, Türkiye
Halit Çınarka,
Sağlık Politikaları Bilim Kurulu Bilim Kurulu Başkanı, İstanbul Türkiye
Erhan Dinçer,
University of Minnesota, USA
Ralf Eberhardt,
Heidelberg University Hospital, Germany
Ahmet Emin Erbaycu,
Torasik Onkoloji Bilim Kurulu Başkanı, İzmir, Türkiye
Hasan Hafizi,
Tirana University Hospital, Albania
Kyle Hogarth,
The University of Chicago Medicine, USA
Marc Humbert,
University Hospitals of Paris-Sud Bicetre, Le Kremlin-Bicetre, France
İlhan İnci,
Universitätsspital, Switzerland
Mehmet Karadağ,
Uykuda Solunum Bozuklukları Bilim Kurulu Başkanı, İstanbul, Türkiye
Ayşegül Karalezli,
Tütün Bilim Kurulu Başkanı, Ankara, Türkiye
Akın Kaya,
Yoğun Bakım Bilim Kurulu Başkanı, Ankara, Türkiye
Stavros Konstantinides,
University Medical Center Mainz, Germany
Gamze Kırkıl,
İnterstisyel Akciğer Hastalıklar Bilim Kurulu Başkanı, Elazığ, Türkiye
Muzaffer Metin,
Minimal İnvaziv Göğüs Cerrahisi Bilim Kurulu Başkanı, İstanbul, Türkiye
Gökhan Mutlu,
The University of Chicago Medicine, USA
Septimiu Murgu,
The University of Chicago Medicine, USA
Isabelle Opitz,
University Hospital Zurich, Switzerland
Özlem Oruç,
Pulmoner Rehabilitasyon ve Palyatif Bakım Bilim Kurulu Başkanı, İstanbul, Türkiye
Tevfik Özlü,
KOAH Bilim Kurulu Başkanı, Trabzon, Türkiye
Ramon Rami Porta,
University of Mutua Terrassa, Spain
Tomas Pulido,
Ignacio Chávez National Heart Institute, Mexico City, Mexico
Najib Rahman,
University of Oxford, Oxford, UK
Diego Gonzalez Rivas,
Coruña University Hospital, Spain
Nurhan Sarıoğlu,
Astım ve Allerji-İmmünoloji Bilim Kurulu Başkanı, Balıkesir, Türkiye
Alan D. L. Sihoe,
Gleneagles Hong Kong Hospital, International Medical Centre, Hong Kong
Ömer Şenbaklavacı,
University Medical Centre Freiburg, New Castle, UK
Nuri Tutar,
Pulmoner Vasküler Hastalıklar Bilim Kurulu Başkanı, Kayseri, Türkiye
Johann Christian Virchow,
University of Rostock, Germany
ASYOD Yönetim Kurulu
Erdoğan Çetinkaya,
Başkan
Ahmet Emin Erbaycu,
Başkan Yardımcısı
Özlem Erçen Diken,
Genel Sekreter
Halit Çınarka,
Sayman
Tevfik Özlü,
Üye
Mehmet Karadağ,
Üye
Akın Kaya,
Üye
Muzaffer Metin,
Üye
Nuri Tutar,
Üye
M. Emin Akkoyunlu,
Üye
Dildar Duman,
Üye
Nurhan Sarıoğlu,
Üye
Gülistan Karadeniz,
Üye